Privatlivspolitik

Brug af personoplysninger

Når du opretter en konto på lopijoio.dk, indsamler vi oplysninger om dit navn samt din adresse og e-mailadresse. Disse oplysninger bruges i forbindelse med køb på websitet og til at kunne levere de købte varer til dig.

Personlige oplysninger videregives aldrig til tredjeparter, medmindre du selv udtrykkeligt giver dit samtykke til det, og vi indsamler aldrig personlige oplysninger, hvis du ikke selv har givet os dem i forbindelse med oprettelse af din konto, køb eller tilmelding til nyhedsbrevet osv.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet, der indeholder nyheder og andre meddelelser fra vores website, indsamler vi kun din e-mailadresse. Du kan til enhver tid til- eller afmelde nyhedsbrevet ved hjælp af det link, du finder nederst i alle nyhedsbrevene.

De personlige oplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som de er indsamlet i forbindelse med, og opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos lopijoio.dk.

Adgang til personlige oplysninger

Hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger, som lopijoio.dk har registreret om dig, skal du skrive til os på privacy@lopijoio.dk. Benyt samme adresse, hvis du mener, at vi har registreret forkerte data, eller hvis du har andre indsigelser. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Persondataloven stiller krav om, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, og disse computere befinder sig i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres jævnligt for at sikre, at brugeroplysningerne håndteres på en forsvarlig måde og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Det er dog ikke muligt at garantere 100 % sikkerhed i forbindelse med dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personlige oplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Efter brug opbevares de personlige oplysninger i højst 12 måneder.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne politik for behandling af personlige oplysninger. I så fald ændrer vi datoen for, hvornår de sidst blev opdateret, som du finder nederst på denne side. Hvis der sker væsentlige ændringer, vil du få besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. Skulle det vise sig, at oplysninger eller data, som vi har registreret eller behandler om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at få rettet, slettet eller blokeret de pågældende oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Lopijoio.dk er dataansvarlig. Hvis du ønsker at benytte dig af de heri beskrevne rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data om dig, kan du rette henvendelse via e-mail til lopijoio.dk på privacy@lopijoio.dk.

 

Sidst opdateret: 18/11/2014